Logowanie Rejestracja
Znajdujesz się na: szprzedajpsa.pl » Regulamin

Regulamin

Regulamin Serwisu sprzedaj psa.pl

Od 1 stycznia 2012 wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o ochronie zwierząt. Na jej mocy zabroniona jest sprzedaż zwierząt pochodzących z niezarejestrowanych hodowli a tym samym bez rodowodu.


Od 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. 2011 Nr 203 poz. 1373 - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112301373). Na mocy tej nowelizacji wprowadzono kilka zmian dotyczących handlu zwierzętami.

Od roku 2012 zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych. Zakaz nie dotyczy hodowli zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów. W praktyce oznacza to że handel psami i kotami może dotyczyć jedynie zarejestrowanych hodowli czyli zwierząt posiadających rodowód. Zabronione jest też wprowadzanie do obrotu (sprzedaży) zwierząt poza miejscami ich chowu lub hodowli. Po nowego zwierzaka będzie więc trzeba udać się wprost w miejsce hodowli – ich sprzedaż (oraz kupno!) na targowiskach, giełdach i w domach prywatnych jest zabroniona.

Pozostałe zwierzaki, nie pochodzące z hodowli, można jedynie przekazywać za darmo. Sprzedaż psów i kotów spoza hodowli, bez rodowodu – jest na mocy nowej ustawy zabroniona!

Oznacza to następujące zmiany w serwisie sprzedajpsa.pl:

    Osoby sprzedające psy i koty i wybierające konkretną rasę muszą w treści ogłoszenia podać informacje pozwalające zidentyfikować hodowlę i organizację, do której należy (nazwa, adres strony internetowej itp.) oraz miot, z którego zwierzaki pochodzą.
    Takie zwierzaki mogą być sprzedawane za konkretną cenę. Hodowca tym samym deklaruje że zwierzę posiada rodowód lub będzie uprawnione do jego odbioru.
    Wszystkie psy i nie pochodzące z zarejestrowanej hodowli/nie posiadające rodowodu mogą być jedynie oddane za darmo, w podkategorii „Psy bez rodowodu”.

Jeżeli chcesz zakupić psa zgodnie z prawem, upewnij się że hodowla jest zarejestrowana a tym samym zwierzak posiada rodowód lub metrykę, która upoważnia do jego otrzymania. Ustawa została znowelizowana między innymi po to, aby zapobiegać istnieniu tak zwanych „pseudohodowli”, w których zwierzaki są rozmnażane w niekontrolowany sposób i często w niewłaściwych warunkach.